This site uses cookies. By continuing, your consent is assumed. Learn more

138.9fm shares

Sa kanyang pagdating

opinion

Maraming mga debotong Hindu kabilang si Hemadpant na sumulat ng sikat na Shri Sai Satcharitra — ay tumuturing sa kanyang isang inkarnasyon ng Panginoong Krishna [1] samantalang ang ibang mga Sa kanyang pagdating ay tumuturing sa kanyang inkarnasyon ng Panginoong Dattatreya. Ang marami niyang mga deboto ay naniniwala na siya ay isang Satguru na naliwanagang Sufi Piro isang Qutub.

Documents Similar To Sa Kanyang...

Sa kanyang pagdating tunay na pangalan ni Sai Baba ay hindi alam. Ang pangalang "Sai" ay ibinigay sa kanya sa kanyang pagdating sa Shirdi na bayan sa estadong Indian na Maharashtra. Si Mahalsapati na isang lokal na saserdote ng templo ay kumilala sa kanya bilang isang santong Muslim at binati siya ng mga salitang 'Ya Sai!

News feed